Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Cejkov