Pozvánka na zastupiteľstvo (december)

Obec Cejkov zastúpená starostom obce p. Ladislavom Slovjakom Vás týmto pozýva na ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční
dňa 15.12.2014 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Cejkov.