VIDEO – Návšteva prezidenta Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc.