SÚČASNOSŤ

SYMBOLY OBCE

Obecnými symbolmi sú:

a)      erb obce Cejkov

b)      vlajka obce Cejkov

c)      pečať obce Cejkov

Erb obce Cejkov

Erb obce má túto podobu: vytrhnutá strieborná rastlina s deviatimi drobnými zlatými kvietkami, dvoma prekrývajúcimi hlavnú os, jedným na jej vrchole, ostatnými na koncoch troch a troch protistojných sklonených výhonkov.

Vlajka obce Cejkov

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), žltej (2/9), červenej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), červenej (2/9)a bielej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Cejkov

Pečať obce tvorí erb obce Cejkov s hrubopisom: „OBEC CEJKOV“

DEMOGRAFIA

   • Počet obyvateľov k 01.06.2019 spolu 1180

muži 589
ženy 591

   • Predproduktívny vek (0-15) spolu 159
   • Produktívny vek (Ž+M) spolu 814
   • Poproduktívny vek (Ž+M) spolu 207

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

 • Predajne potravinárskeho tovaru – zmiešaný tovar (JEDNOTA, LIMAX, FRESH)
 • Pohostinstva (ROBOTA, V-krčma)
 • Telocvičňa
 • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
 • Multifunkčné ihrisko
 • Knižnica
 • Pošta
 • Káblová televízia, internet
 • Rozvodná sieť plynu
 • Verejný vodovod
 • Samostatná ambulancia praktického lekára pre dospelých
 • Zubná ambulancia
 • Lekáreň – Kamélia
 • Využívaný komunálny odpad
 • Obecný cintorín
 • Obecné kolumbárium
 • Základná škola
 • Materská škola

CIRKEVNÉ SPOLOČENSTVO

V obci sa nachádzaju 3 kostoly :
rímskokatolický kostol

 

 

 

 

 

 

 

gréckokatolícky kostol

 

pravoslávny kostol