Úradná tabuľa

Úradná tabuľa obce CEJKOV

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov oznamuje, že slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, na školský rok 2019/2020, sa uskutoční dňa 5. apríla 2019 – piatok, od 09:00 hod. Rodič, zákonný zástupca žiaka, prinesie k zápisu občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10 euro na základné pomôcky.