OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Rozdelenie mandátov poslancov

Strany v koalíciách sú v poradí, v akom uvádza Štatistický úrad SR

Zoznam zvolených poslancov v roku 2014

Hlavný kontrolór obce:
 Štefan Kačurák