OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zoznam zvolených poslancov v roku 2018


 

 

 

 

 

ďalší zvolený v poradí :  Marek  BALOG

Hlavný kontrolór obce:
 Štefan Kačurák