ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zápis do MŠ

Materská škola

Adresa: Hlavná 197, 7605  Cejkov
Telefón: 56/6795029
Riaditeľ/ka: poverená zastupovaním Bc.Martina Tóthová

 

 

Zápis do 1.ročníka ZŠ – šk.rok 2021/2021

Základná škola

Základná škola v Cejkove je moderná škola, v ktorej sa vzdelávajú deti z našej obce, aj z okolitých dedín Brehova, Sirníka, Černochova, Zemplínskeho Jastrabia a Kašova.
Riaditeľ: Mgr. Renáta Hartlová
Adresa:
Hlavná 333
076 05  Cejkov
Telefón: +421 56 668 6000
E-mail: zscejkov@gmail.com

Webwww.zscejkov.edupage.org