INFORMÁCIE O OBCI

Okres: Trebišov

Mikroregión: Rovina

Prvá písomná zmienka: 1300

Nadmorská výška: 161 m.n.m.

Počet obyvateľov: 1250

Výmera katastra: 2084 ha

 

Obec Cejkov nájdete na východnom úpätí Zemplínskych vrchov, na nive Ondavy, mimo hlavných cestných ťahov. Jej chotár patrí medzi najväčšie v terajšom okrese.
Kataster má 2084 ha, nadmorská výška sa pohybuje okolo 150 metrov. Jej územie je trvalo osídlené od 6.storočia. Archeologické nálezy dosvedčujú osídlenie v paleolite ako aj tunajšie slovanské sídlisko. Prvý krát bol Cejkov písomne doložený 28.7.1300.
Z tej istej listiny sa dozvedáme i o existencii kostola. V stredoveku sa Cejkov vyvíjal ako podhradie rovnomenného hradu. Hrad zbúrali cisárske vojská v 17.storočí.
Obec tak získala status centra panstva. Ľudia sa zaoberali najmä lesníctvom, pálením uhlia, neskôr sa čoraz viac začalo rozvíjať vinohradníctvo. Nachádzal sa tu historický veľmi významný poľovnícky revír na okolí. V Cejkove dnes žije viac ako 1250 obyvateľov.
Obec spravuje základnú školu a materskú školu s kapacitou približne 200 detí. Navštevujú ju i žiaci zo susedných obcí. Medzi mládežou, ako aj dospelými sa teší veľkému záujmu futbal. Obyvatelia majú priamo v Cejkove k dispozícii základnú zdravotnú starostlivosť. Je tu – všeobecný lekár, zubný lekár, detský lekár, lekáreň, ďalej je tu pošta a tri farské úrady. Panorámu Cejkova výrazne dotvárajú tri chrámy. Gréckokatolícka cerkev je zároveň i historickou pamiatkou obce s najväčším významom. Pochádza z roku okolo 1805.
Svoj svätostánok má v obci i spoločenstvo rímskokatolíckych a pravoslávnych veriacich. Kataster Cejkova sa rozprestiera na geomorfologickom zlome, vďaka čomu je nesmierne bohatý na minerálne pramene.