Nezaradené

OPATRENIE RVPS kvôli výskytu afrického moru ošípaných.

Oznamujeme občanom, že na základe opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov bola obec Cejkov zaradená do pásma dohľadu kvôli výskytu afrického moru ošípaných. Z tohto dôvodu je nutné nahlásiť na obecný úrad počet držaných ošípaných buď osobne v čase úradných hodín alebo telefonicky na telefónnom čísle 056/6795026 v priebehu 14.8.2019 Čítať viac

Plán udržateľnej mobility KSK

V kancelárii obecného úradu v Cejkove a na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja je k nahliadnutiu Plán udržateľnej mobility KSK. Plán, ktorý sa nachádza v kancelárii OcÚ bude k nahliadnutiu, robeniu si z neho odpisov, výpisov alebo robeniu si z neho kópií po dobu 14 dní.