Deň: 28. júla 2020

vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu bude dňa 12.8.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. Vodič z f.FÚRA tento odpad bezpečne prevezme na parkovisko pri OcÚ na základe predloženého občianskeho preukazu.