Vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu bude dňa 10.2.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. V uvedenom čase sa môže priniesť nebezpečný odpad na zberné miesto pri OcÚ v Cejkove, kde bude stáť vozidlo f.FÚRA, s.r.o. a vodič odpad bezpečne prevezme len v pôvodnom balení na základe občianskeho preukazu.
Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce nebezpečné látky.
Nezbiera sa: oternit, sklenená vata, polystyrén.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *