Deň: 6. februára 2020

Vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu bude dňa 10.2.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. V uvedenom čase sa môže priniesť nebezpečný odpad na zberné miesto pri OcÚ v Cejkove, kde bude stáť vozidlo f.FÚRA, s.r.o. a vodič odpad bezpečne prevezme len v pôvodnom balení na základe občianskeho preukazu. Patria Čítať viac