Mesiac: február 2020

Plán udržatelnej mobility KSK – správa o hodnotení strategického dokumentu

Návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja (bez príloh a časti „dopravné modelovanie“) spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu, kde možno do správy o hodnotení a Čítať viac

Vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu bude dňa 10.2.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. V uvedenom čase sa môže priniesť nebezpečný odpad na zberné miesto pri OcÚ v Cejkove, kde bude stáť vozidlo f.FÚRA, s.r.o. a vodič odpad bezpečne prevezme len v pôvodnom balení na základe občianskeho preukazu. Patria Čítať viac