Rok: 2020

Tretí postrek proti komárom

Oznamujeme občanom, že dnes 07.08.2020 v nočných hodinách sa v našej obci uskutoční opakovaný postrek proti komárom. Upozorňujeme občanov, aby si pozatvárali okná a včelári svoje včelstvá. Po vykonaní postreku je potrebné zeleninu a ovocie pred konzumovaním umyť pod tečúcou pitnou vodou. Postrek bude vykonávať firma VETERINARIUS Trebišov.

Opakovaný postrek proti komárom

Oznamujeme občanom, že dnes 31.07.2020 sa v našej obci uskutoční opakovaný postrek proti komárom. Upozorňujeme občanov, aby si pozatvárali okná a včelári svoje včelstvá. Po vykonaní postreku je potrebné zeleninu a ovocie pred konzumovaním umyť pod tečúcou pitnou vodou. Postrek bude vykonávať firma VETERINARIUS Trebišov.

vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu bude dňa 12.8.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. Vodič z f.FÚRA tento odpad bezpečne prevezme na parkovisko pri OcÚ na základe predloženého občianskeho preukazu.

Postrek proti komárom

Oznamujeme občanom, že dnes 24.07.2020 sa v našej obci uskutoční postrek proti komárom. Upozorňujeme občanov, aby si od POLNOCI pozatvárali okná. Takisto majitelia včelstiev svoje úle s včelami. Po vykonaní postreku je potrebné zeleninu a ovocie pred konzumovaním umyť pod tečúcou pitnou vodou. Postrek bude vykonávať firma VETERINARIUS Trebišov.

Plán udržatelnej mobility KSK – správa o hodnotení strategického dokumentu

Návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja (bez príloh a časti „dopravné modelovanie“) spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu, kde možno do správy o hodnotení a Čítať viac