Rok: 2019

OPATRENIE RVPS kvôli výskytu afrického moru ošípaných.

Oznamujeme občanom, že na základe opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov bola obec Cejkov zaradená do pásma dohľadu kvôli výskytu afrického moru ošípaných. Z tohto dôvodu je nutné nahlásiť na obecný úrad počet držaných ošípaných buď osobne v čase úradných hodín alebo telefonicky na telefónnom čísle 056/6795026 v priebehu 14.8.2019 Čítať viac