Ako žije a rozvíja sa Cejkov

Je máj, mesiac lásky, čo sa priaznivo odráža aj v živote našich občanov. Sme k sebe milší, ústretovejší, starostlivejší. Určite k tomu výrazne prispieva aj poloha a rázovitosť našej dedinky, ktorá sa mení k lepšiemu z roka na rok a z mesiaca na mesiac.Veľkú zásluhu má na tom náš starosta – Ladislav Slovjak, ktorý svojou dravosťou, húževnatosťou a starostlivosťou mení, vylepšuje a skrášľuje našu obec za pomoci uvedomelých a snaživých občanov, ktorí sa aktivačnými prácami podieľajú na výstavbe a udržiavaní novovznikajúcich dominant našej obce. Obec sa aktívne zapája do rôznych projektov zameraných na revitalizáciu, čo výraznou mierou prispieva ku kvalite života občanov. Naši občania už dávno túžia po dobrej vode a dúfajme, že sa čoskoro dočkajú, lebo sú už rozostavané rozvody pitnej vody, čaká sa len na ďalšie dotácie. V posledných dvoch rokoch sa u nás zrekonštruovala základná škola, zriadili sa nové učebne – počítačová a jazyková. Prvýkrát v histórii školy a dediny bola zriadená v priestoroch základnej školy súkromná umelecká škola, čo výrazne prispieva k rozvoju našej talentovanej mládeže. V centre Cejkova bol slávnostne odhalený pamätník M. R. Štefánika. Nedávno sme vybudovali stánok Božieho milosrdenstva, čo prispelo k upevňovaniu a zlepšeniu medziľudských vzťahov. Pre rozvoj športu sú u nás štandardné podmienky. Obec má veľké trávnaté futbalové ihrisko, na ktorom takmer denne športuje mládež. V priľahlých priestoroch pribudlo multifunkčné ihrisko, čo vytvára nádherný športový areál na záujmovú činnosť našej mládeže, žiakov aj dospelých. Cejkov je zapojený aj do ďalších projektov. Veríme, že aj tie budú úspešné.

Božena Bojková
Prevzaté zo http://www.slovozemplina.sk/